Försäkringsskydd vid covid-19 vaccinationer

Försäkrings-
skydd vid covid-19 vaccinationer

covid-19-vaccinationer

Alla covid-19 vaccin som är godkända i Sverige omfattas av Läkemedelsförsäkringen. De tre vacciner som idag används för covid-19 vaccinationer i Sverige kommer från Pfizer, AstraZeneca och Moderna. Försäkringsskyddet innebär att alla som vaccineras mot covid-19 i Sverige har möjlighet att begära ersättning hos Läkemedelsförsäkringen om de anser sig ha fått en skada av något av vaccinen. All information om skadeanmälan hittar du här »

Mer information om de olika vacciner som ges mot covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens hemsida här »

Det cirkulerar många missuppfattningar, myter och desinformation om vaccinerna. Tyvärr medför det en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket har tagit fram information för att förklara och bemöta olika påståenden. Du hittar informationen här » 

Kan jag själv avgöra om jag vill vaccinera mig mot covid-19?

Ja, alla vaccinationer är frivilliga i Sverige. Om du erbjuds vaccination av covid-19 får du själv bestämma om du vill vaccinera dig.

Hur gör jag om jag fått en biverkan efter vaccinationen?

Hur allvarlig är din skada? Enligt försäkringens åtagande lämnas inte ersättning om besvären varar mindre än 30 dagar. Får du feber eller ont i armen efter vaccineringen, och det går över efter några dagar, ersätts detta alltså inte. Om din skada varat längre än 30 dagar kan anmälan prövas enligt försäkringens övriga villkor. Information om skadeanmälan finns här »

Vilka skador ersätts av försäkringen?

Enligt försäkringens åtagande lämnas inte ersättning om besvären varar mindre än 30 dagar, dvs en månad. Biverkningar som till exempel feber, trötthet eller smärta i armen efter vaccinering, och som går över efter några dagar, ersätts alltså inte. Om din skada varat längre än 30 dagar kan anmälan prövas enligt försäkringens övriga villkor. Varje skadeanmälan till oss tas på mycket stort allvar och det görs alltid en omfattande individuell prövning i varje fall.

Hur bestäms ersättningen?

I varje enskilt fall görs alltid en omfattande individuell prövning. Utgångspunkten är att skadan, med övervägande sannolikhet, ska vara orsakad av vaccinet. Ersättningen beräknas sedan individuellt och följer svensk skadeståndsrätt för personskada. Hur stor ersättningen blir beror helt på vilka konsekvenser skadan medfört.

Hur gör man om man vill anmäla en skada?

Det vanligaste sättet att anmäla på är digitalt, via vår hemsida. Men det går också bra att fylla i en anmälan på papper om man hellre vill det. Du hittar all information om skadeanmälan här »

Vad gäller för personer under 65 som fått eller får AstraZenecas vaccin?

Folkhälsomyndigheten har avgränsat vaccinationerna med AstraZenecas covidvaccin till personer 65 år eller äldre. Läkemedelsförsäkringen gäller dock även om vaccinet ges till personer som är över 18 år, men som inte fyllt 65 år. Läkemedelsverket har godkänt AstraZenecas vaccin för personer 18 år eller äldre och vi följer alltid Läkemedelsverkets beslut.

Gäller försäkringen om man kombinerar de olika vaccinerna?

Ja, försäkringen gäller om man tar ett vaccin för dos 1 och ett annat för dos 2. Alla vacciner som används i Sverige omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Nyheter

Capitainer är Guldpillervinnarna 2021

För tolfte året i rad har Läkemedelsförsäkringen delat ut Guldpillret tillsammans med Dagens Medicin och Apoteksmarknaden. Årets vinnare är Capitainer AB som tagit fram en ny produkt för att ta kvalitetssäkrade torkade blodprov i hemmet för diagnos och uppföljning av...

läs mer

Narkolepsiskadan överlämnas nu till Kammarkollegiet

Narkolepsiskadan överlämnas nu till Kammarkollegiet Den första anmälan om narkolepsi efter vaccination mot svininfluensan kom till Läkemedelsförsäkringen i september 2010. Sedan dess har nya skadeanmälningar inkommit under varje enskilt år fram till nu. Våren 2020...

läs mer