Om du skadats av ett läkemedel

Svenska Läkemedelsförsäkringen är den mest förmånliga försäkringen för dig som söker ersättning för skada av ett läkemedel.

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning för skadan. I cirka 30% av fallen får anmälaren ersättning för sin skada.

Så gör du en skadeanmälan

Anmälan av läkemedelsskada ska göras på en särskild blankett, en så kallad skadeanmälan. Den hämtar du enklast här »

Du fyller själv i skadeanmälan och en fullmakt som ger försäkringsbolaget rätt att begära in medicinskt underlag, till exempel sjukjournal och läkarintyg för prövning och bedömning.

Så fungerar handläggningen av ditt ärenden

Den som vill få sin sak prövad av Läkemedelsförsäkringen måste skriftligen anmäla skadan. Hänsyn tas till skadans svårighetsgrad och omfattning samt läkarens möjligheter att förutse skadan. Om man kommer fram till att skadan med övervägande sannolikhet är orsakad av läkemedel och inte har kunnat förutses samt att den är allvarligare än de problem du medicinerats för, är du berättigad till ersättning.

Så här fungerar handläggningen av ett ärende »

Nyheter