Stockholms Läns Landstidning har ändrat i sina rekommendationer

Stockholms läns Landsting har ändrat i sina rekommendationer för beställning till sjukvården av läkemedel som är utbytbara på apotek så att hänsyn tas till om läkemedlet täcks av Läkemedelsförsäkringen (länk)
 
?Det är mycket glädjande att Stockholm Läns Landsting på detta konkreta sätt visar den vikt man fäster vid att patienten får ett gott försäkringsskydd säger VD Anders Öhlén i en kommentar. Vi hoppas att andra landsting snart följer efter.?

Nyheter