Läkemedelsförsäkringens statistik till och med 2020

Läkemedels-försäkringens statistik till och med 2019

Läkemedelsförsäkringen har funnits sedan 1978. Antalet anmälningar har ökat från några hundra under de första åren till 1.100 st rekordåret 2001. Under de senaste åren har antalet anmälningar legat runt 500 till 1.000 st. Utvecklingen de senaste tio åren visas i diagrammen nedan.

Antal anmälningar till försäkringen 2011 till och med 2020

De skador som anmälts utreds av medicinsk och juridisk expertis. Ungefär en fjärdedel av de anmälda skadorna brukar bedömas som ersättningsbara. Under 2020 anmäldes 852 skador (2019 886 skador).

Det tar i snitt fyra till fem månader innan den sökande får veta om han/hon är berättigad till ersättning från försäkringen. Vissa skador är mer komplicerade och kan dra ut på tiden. Det är främst två anledningar till att skador avböjs, dessa är:

  • utredningen bedömer att det saknas övervägande sannolikhet att läkemedlet orsakat skadan
  • patientens grundsjukdom bedöms vara svårare än den skada läkemedlet orsakat

Procentuell fördelning av ersättningsbelopp inom olika terapiområden 2011 till och med 2020

Procentuell fördelning av antal anmälda skador inom olika terapiområden 2011 till och med 2020

Nyheter

Capitainer är Guldpillervinnarna 2021

För tolfte året i rad har Läkemedelsförsäkringen delat ut Guldpillret tillsammans med Dagens Medicin och Apoteksmarknaden. Årets vinnare är Capitainer AB som tagit fram en ny produkt för att ta kvalitetssäkrade torkade blodprov i hemmet för diagnos och uppföljning av...

läs mer

Narkolepsiskadan överlämnas nu till Kammarkollegiet

Narkolepsiskadan överlämnas nu till Kammarkollegiet Den första anmälan om narkolepsi efter vaccination mot svininfluensan kom till Läkemedelsförsäkringen i september 2010. Sedan dess har nya skadeanmälningar inkommit under varje enskilt år fram till nu. Våren 2020...

läs mer