Välkommen till Läkemedelsförsäkringen

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.

Här hittar du information om hur processen ser ut för att få sin sak prövad, vilka som är delägare i Läkemedelsförsäkringen samt hur en godkänd läkemedelsskada kan ge ersättning.

Läkemedelsförsäkringen – så fungerar det

Film om Läkemedelsförsäkringen

Omfattas ditt läkemedel av Läkemedelsförsäkringen – läs mer här »

Nyheter

Försäkringsskydd vid covid-19 vaccination

För att ett läkemedel eller vaccin ska täckas av Läkemedelsförsäkringen krävs att produkten är godkänd av Läkemedelsverket, som är den myndighet i Sverige som ansvarar för godkännandet av alla läkemedel och vacciner. I dagsläget finns ännu inget godkänt vaccin för...

läs mer