Nyheter från Läkemedelsförsäkringen

Nyheter från Läkemedels-försäkringen

 

Se upp med olaglig läkemedelshandel

Olaglig handel med läkemedel blir ett allt större problem även i Sverige. Årets första nummer av tidskriften Pharma Industry innehåller en artikel i ämnet.

läs mer