Nyheter från Läkemedelsförsäkringen

Nyheter från Läkemedels-försäkringen

 

Ny information på andra språk

Den inledande informationen om försäkringen på de vanligaste invandrarspråken har aktualiserats och nya blanketter för skadeanmälan finns under respektive språk.

läs mer