Nya yttranden av läkemedelsskadenämnden 2003-2006

De nya referaten har förts in i ett sökordsregister motsvarande det som finns i tidigare sammanställningar. Hänvisning till såväl de nya referaten som äldre referat har vidare intagits under respektive paragraf i ersättningsbestämmelserna. Du finner informationen under yttrandebanken

Nyheter