Ny organisation från 1 januari 2009

Medlemsbolagen i Läkemedelsförsäkringsföreningen har vid ordinarie årsstämma och extra årsstämma under 2008 fattat beslut om att avveckla föreningen. Medlemsbolagen övergår istället till att bli aktieägare i LFF Service AB som övertar ansvaret att administrera och försäkra det kollektiva Åtagande att utge ersättning för läkemedelsskada. Förändringen är en ren organisationsändring och förändrar inte läkemedelsförsäkringen som hanteras av Försäkringsbolaget Zürich. 

Nyheter