Läkemedelsförsäkringen i Östnytt

Östnytt (länk) har uppmärksammat att de nya reglerna för generikautbyte kan medföra att patienter riskerar att få läkemedel utan adekvat försäkring. I en kommentar säger VD Anders Öhlén:

– ?Jag är mycket positiv till att problematiken har uppmärksammats och att myndigheterna nu börjat agera för att hitta en lämplig lösning. Dock kunde man av inslaget få intrycket av att detta är ett generellt problem för generiska- och parallellhandlade läkemedel. Jag vill understryka att det är tvärtom.  Generikaföreningen FGL och Läkemedelshandlarna som representerar parallellhandlarna är mycket tydliga i sitt stöd för Läkemedelsförsäkringen? poängterar Anders Öhlén.
– Dock har ett fåtal generikaföretag valt att stå utanför såväl Läkemedelsförsäkringen som FGL, Med de nya utbytesreglerna kan dessa företag få ett större genomslag på marknaden, med ett försämrat försäkringsskydd för patienterna som följd säger Anders Öhlén.

Nyheter