Läkemedelsförsäkringen har lämnat remissvar på Socialdepartementets promemoria om Läkemedel och försäkringsskydd vid personskador.

Nyheter