Läkemedelsförsäkringen har lämnat remissvar på Socialdepartementets promemoria om Läkemedel och försäkringsskydd vid personskador.

Nyheter

Nominera till Guldpillret 2021

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning Läkemedelsskador orsakar onödiga kostnader, kräver vårdresurser och kan innebära stort lidande för de patienter som drabbas. Felaktig användning av läkemedel är ett stort och angeläget...

läs mer