Försäkringsskydd vid covid-19 vaccination

För att ett läkemedel eller vaccin ska täckas av Läkemedelsförsäkringen krävs att produkten är godkänd av Läkemedelsverket, som är den myndighet i Sverige som ansvarar för godkännandet av alla läkemedel och vacciner. I dagsläget finns ännu inget godkänt vaccin för covid-19 i Sverige eller EU. När ett eller flera vaccin godkänns kommer de att täckas av Läkemedelsförsäkringen förutsatt att bolagen bakom är delägare i vår försäkring. Idag är 99% av alla sålda läkemedel med i försäkringen.

Om man efter vaccination med något av de godkända vaccinen mot covid-19 anser sig ha blivit skadad har man rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att kostnadsfritt få sin sak prövad. Utredning och skadereglering sker enligt våra villkor, precis som för vilket läkemedel eller vaccin som helst. Ersättningen från Läkemedelsförsäkringen beräknas individuellt och följer svensk skadeståndsrätt för personskada.

Läkemedelsförsäkringen omfattar två typer av skador; så kallad ’annan skada’ och ’serieskada’. ’Annan skada’, den vanligaste formen av skada, innebär att enskilda patienter fått skador av läkemedel eller vacciner som inte kan betraktas som acceptabla i förhållande till den behandlade grundsjukdomen. ’Serieskada’ innebär att ett stort antal patienter drabbas av en skada orsakad av samma skadebringande egenskap hos ett eller flera läkemedel eller vacciner.

För serieskador tecknar Läkemedelsförsäkringen årligen en återförsäkring hos internationella återförsäkringsföretag. Inför 2021 kommer Läkemedelsförsäkringen inte att beviljas återförsäkring för en av staten påbjuden vaccinationskampanj. De internationella återförsäkringsbolagen är inte beredda att ta risken förknippad med en sådan omfattande vaccinationskampanj gällande vaccin mot covid-19.

Alla försäkringsbolag måste förhålla sig till regler om riskhantering vilket förhindrar att Läkemedelsförsäkringen ensam bär risken på ett så stort belopp utan återförsäkring. Vårt ersättningstak kommer från den 1 januari 2021 därmed vara 20 mkr gällande en eventuell serieskada orsakad av pandemivaccination. Tidigare har vårt ersättningstak för sådan serieskada legat på 150 mkr. För alla andra serieskador är ersättningstaket fortfarande 150 mkr.

Läkemedelsförsäkringen och Regeringskansliet har sedan en tid tillbaka diskuterat möjliga lösningar för en situation där vi inte beviljas någon återförsäkring för serieskada orsakad av staten påbjuden vaccination. Båda parter är medvetna om vikten av ett försäkringsskydd och vår gemensamma ambition har hela tiden varit att alla som vaccineras med ett framtida godkänt vaccin ska vara täckta av en trygg försäkringslösning. Vi är glada över att socialminister Lena Hallengren har uttalat att man förbereder ett lagförslag som innebär att staten kommer att erbjuda ett försäkringsskydd för vacciner levererade av företag som inte tecknat en försäkring hos Läkemedelsförsäkringen, samt att staten kommer att gå in om Läkemedelsförsäkringen når sitt ersättningstak för serieskada.

Nyheter

Nominera till Guldpillret 2021

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning Läkemedelsskador orsakar onödiga kostnader, kräver vårdresurser och kan innebära stort lidande för de patienter som drabbas. Felaktig användning av läkemedel är ett stort och angeläget...

läs mer